• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

СОУ„Богданци“ денес се вклучи во одбележувањето на Денот на пролетта и екологијата. Вработените со учениците реализираа низа еколошки акции во кои што сите заеднички активно се вклучија во садење на цвеќиња, чистење и естетското уредување на училишниот ентериер и двор, цртање мурал со пролетни мотиви, изработка на еко-постери и сл.
Целта на сите овие активности е подигање на еколошката свест за значењето на природата, чистата животна средина и екологија.
Благодарност до сите!

Leave a Reply