• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

НАСТАВНИЧКИ КАДАР

"Запомнете дека секое дете е уникатно и дека единствениот начин на кој можеме вистински да ја поттикнеме неговата љубопитност и да инспирираме страст за учење е да му обезбедиме индивидуализирано внимание и разбирање."