• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

СОУ „Богданци“

Училиштето им овозможува на учениците да ги истражат своите знаења и да успеат во широк спектар на академски предмети, од добро опремени училници до научни и компјутерски лаборатории.

НОВОСТИ

Дел од нашите Постигнувања и Успеси

“”  Учењето е животно патување на раст и откривање на твојот вистински потенцијал  “”

Огласна Табла За СОУ Богданци