• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

Ученичките Асима Салија и Сања Кочева од Текстилно – кожарската струка под менторство на професорките Весна Ристовска и Ирена Бојмалиев учествуваа на ревија во Битола со два модела на тема црно- бело вечерен коктел фустан.

Leave a Reply