• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

Нашите ученици Магдалена Спасовска и Илија Роглев во периодот од 17- 21 јуни присуствуваат на Средношколски камп за медиумска писменост во хотел ,,Изгрев” во Струга.

Leave a Reply