• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk
На ден 26.05.2023 година во Гевгелија се одржа општинскиот натпревар по прва помош за 2023 год. Тимот од СОУ ,, Богданци” од трета година здравствена струка, образовен профил медицинска сестра го освои првото место.

Leave a Reply