• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

Распоред на Часови – Додатна Настава 2023/2024

Во прилог распоред на часови – додатна настава 2023/2024 година 

Секоја прва и трета седмица овде.

Секоја втора и четврта седмица овде.