• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

Наставнички

Наставнички совет (2022-2023)

Ред. брИме и презимеРаботни задачи кои ги извршува
1.Росица ШабановаДиректор
2.Валентина МанолеваПсихолог
3.Андријана ТренчовскаПедагог
4.Славе ТановСекретар
5.Пандорка АмповаСметководител
6.Соња СрбоваНаставник по Македонски јазик и литература
7.Верица РизовскаНаставник по Македонски јазик и литература
8.Ковилка ЕнџекчеваНаставник по Англиски јазик
9.Благица ПрочковаНаставник по Англиски јазик
10.Милица АмповаНаставник по Англиски јазик
11.Рисана ТасеваНаставник по Англиски јазик
12.Соња КаракамишеваНаставник по Англиски јазик
13.Верица ТаневаНаставник по Англиски јазик
14.Дијана УзуноваНаставник по Математика
15.Марија БојковаНаставник по Математика
16.Александар СтамновНаставник по Математика
17.Александар ПаунковНаставник по информатика
18.Богомил МарковНаставник по информатика
19.Боштјан МитевНаставник по Физика
20.Мистра МитевНаставник по Хемија
21.Христина ЈовевскаНаставник по Биологија
22.Иван ВановНаставник по Географија
23.Тена Петкова ТаневаНаставник по Историја
24.Катерина СтоиловскаНаставник по Историја
25.Мирјана ТачовскаНаставник по Социологија и Граѓанско образование
26.Живко ТачевскиНаставник по Вовед во право
27.Ристо ЖивковиќНаставник по Филозофија и Етика
28.Стојанка АнгелковиќНаставник по Економија, Бизнис и менаџмент
29.Стефчо СтефановНаставник по Психологија
30.Петар КундурџиевНаставник по Спорт и спортски активности
31.Милефка ПрошеваНаставник по Спорт и спортски активности
32.Ристо ЛазаровНаставник по Музичка уметност
33.Перо ТанчевНаставник по Музичка уметност
34.Васа ВасилеваНаставник по предмети во текстилна струка
35.Весна РистовскаНаставник по предмети во текстилна струка
36.Ирена БојмалиеваНаставник по предмети во текстилна струка
37.Слободан ДуевНаставник по предмети во сообраќајна струка
38Марија ЃавочановаНаставник по предмети во сообраќајна струка
39.Магда ДемерџиеваНаставник по предмети во сообраќајна струка
40.Ирена МиноваНаставник по предмети во градежна струка
41.Сара ЏековаНаставник по предмети во електротехничка струка
42.д-р Снежана ЃуроваНаставник по предмети во медицинска струка
43.д-р Александра ЕнџекчеваНаставник по предмети во медицинска струка
44.д-р Милорад ШутаровНаставник по предмети во медицинска струка
45.д-р Сашо ОлумчевНаставник по предмети во медицинска струка
46. д-р Патрик МатНаставник по предмети во медицинска струка
47.Мелита ПериќНаставник по предмети во медицинска струка
48.Виолета КостенароваНаставник по предмети во медицинска струка
49Марија Џалева ПетроваНаставник по предмети во медицинска струка