• Име на училиштето
    СОУ „Богданци“ Богданци
  • E-mail
    sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com
  • Web
    www.soubogdanci.edu.mk

25 години спомени, 25 години спој на генерации, 25 години мисија на знаење, квалитет, автентичност, оригиналност. Oдбележавме еден значаен ден, ден на кој ја овековечуваме 25- годишнината од нашиот Патронен празник

Патронат СОУ „Богданци“ - Богданци